Czy podręczniki szkolne rzeczywiście są potrzebne?

Czego dzieci mogą się nauczyć z podręczników?

Niestety – waga plecaka/tornistra szkolnego robi na nas wrażenie. Jest to wrażenie negatywne. Czasami nawet my, osoby dorosłe mamy problem z jego dźwiganiem. Rodzice mają doskonałą świadomość, że ich dzieci będą miały problemy chociażby z kręgosłupem. W szkolnych pleckach najcięższe są podręczniki szkolne. Wielu rodziców ma wątpliwości czy one rzeczywiście są dzieciom potrzebne? Oczywiście są podręczniki, których nie kwestionujemy. Takimi podręcznikami są podręczniki Nowa Era – Tania Książka. Jednak są przedmioty, do których także są podręczniki, ale co do nich wątpliwości. Wśród tych przedmiotów szkolnych możemy wymienić religię czy też na przykład plastykę.

Tylko dobre podręczniki

Każdy z podręczników powinien być dla dziecka zachęcający. Wiemy już, że wydawnictwo Nowa Era swoimi podręcznikami niezmiernie nas zachęca. Nie mamy do czego się tutaj doczepić. W podręcznikach najważniejsza jest merytoryczna wiedza. Poza tym powinny nas inspirować okładki, ilustracje, schematy czy też inne wartości wizualne w podręcznikach. Nie ukrywajmy, że to właśnie dzięki nim nasze dzieci lepiej przyswajają sobie wiedzę.

Zatem właśnie w podręcznikach wszystko powinno być czytelne. W ten sposób podręczniki są rzeczywiście pomocne. Niestety mamy także do czynienia z podręcznikami, które zamiast pomagać w nauce to w niej przeszkadzają. Jest to dla nas sytuacja kompletnie nie do przyjęcia. Jednak powinniśmy wiedzieć, że podręczniki to nie wszystko.

Bardzo dużą rolę w tym wszystkim odgrywają nauczyciele. Jeśli nasze dzieci mają to szczęście trafić pod skrzydła nauczycieli z prawdziwego powołania, to można powiedzieć, że osiągnęły już połowę sukcesu. Jest to nas, jako dla rodziców niezmiernie ważne. Musimy przyznać, że nauczycieli takich nie brakuje. Nie zapominajmy także, że w procesie edukacyjnym bardzo dużą rolę odgrywają również rodzice. Nikt lepiej nie zna dziecka, jak właśnie rodzice. Co jak co, ale muszą oni być wsparciem dla swoich dzieci. Nie może być tak, że wymagają nie wiadomo czego od swoich dzieci, a tak naprawdę nie wspierają ich w tym działaniu. Niestety takie sytuacje mają bardzo często miejsce. Musimy być rozważni w tym wszystkim. Dajmy dzieciom troszkę luzu. Zbyt wiele zajęć dodatkowych nie jest dobrym rozwiązaniem. Musimy obowiązkowo w tym wszystkich znaleźć pewnego rodzaju złoty środek. Dzięki temu wszyscy będą szczęśliwi. Wiadomo, że dla naszego dziecka chcemy wszystkiego co najlepsze.

Zdjęcie utworzone przez gpointstudio - pl.freepik.com

Jak powinny być napisane dobre podręczniki do przyrody?

Istnieje również kilka różnic w podręcznikowej interpretacji treści edukacyjnych dotyczących nauczania przyrody w szkole podstawowej. Wiadomości dotyczące środowiska są zwykle różnie ujmowane. Na tym tle wyróżniają się podręczniki Nowa Era.

Jaką treść prezentują podręczniki Nowej Ery?

Pod względem informacyjnym można wyróżnić dwa główne nurty, w niektórych podręcznikach można je scharakteryzować strefami specyficznymi dla krajobrazu (klimatu), druga grupa dotycząca podręczników zawiera opisy dotyczące danych kontynentów. Bez wątpienia, drobiazgowe cechy dotyczące konkretnych krajobrazów różnią się znacznie pod względem:

  • wyboru,
  • ilości,
  • konfiguracji treści.

W podręcznikach znajdziemy opisy wybranych aspektów świata, strefowaniem klimatów, a niekiedy także czynnikami wpływającymi na zróżnicowanie obszarów. Ponadto, podręczniki Nowa Era zawierają informacje dotyczące położenia planety Ziemi w Układzie Słonecznym i jej poszczególnych ruchów. Szczegółowość opisów krajobrazów na Ziemi jest różna. Niektórzy autorzy ograniczają się po prostu do cech przyrodniczych obszarów, czasami treść dotycząca życia organicznego lub klimatu na danym obszarze jest dużo bardziej eksponowana. Niektóre podręczniki opisują szeroko zakrojoną działalność człowieka i jej szczególną zależność od warunków istniejących w konkretnym pasie krajobrazowym, w innych brak jest informacji na ten temat lub są one tylko w opisach niektórych miejsc.

Jaka jest konstrukcja i układ treści w podręczniku Nowej Ery?

W analizie stylów i układów treści istnieje duże zróżnicowanie w poszczególnych odniesieniach. Ułatwia to interdyscyplinarny charakter podręczników, jakie wydaje wydawnictwo Nowa Era. Nawet w pojedynczej książce jest zwykle wiele różnych układów treści, od co najmniej 2 do 7. Rozdziały podręczników, a czasami ich części, są od czasu do czasu przedstawiane z różnorodnej perspektywy. Różnorodność sposobów organizacji treści jest tak duża, że dotychczasowe klasyfikacje układów artykułów okazały się niewystarczające. Autor tego rodzaju opracowania wyróżnił dodatkowe ich formy. W sumie w każdym podręczniku zastosowano 11 innych sposobów porządkowania treści. Układ z treściami najczęściej znajdowanymi w podręcznikach, zwłaszcza w częściach dotyczących charakterystyki fizycznych regionów Polski i obszarów świata, to struktura poglądowa. Poszczególne rozdziały zawierają główne informacje o normalnych, czasem także społeczno-ekonomicznych, szczytowych cechach opisywanych obszarów.

Zdjęcie utworzone przez gpointstudio - pl.freepik.com

Dlaczego warto korzystać z podręczników Nowej Ery?

Przy każdym wybieraniu podręczników brano pod uwagę nie tylko ich treść, ale także uwzględnienie kwestii konstrukcji, a także oceniano spójność użycia terminologii i jej dostępność. Szczegółowa analiza pokazuje, że w podręcznikach Nowej Ery twórcy wdrażają przemyślane, zaplanowane pojęcie edukacji krajobrazowej.

Jakie są zalety podręczników Nowej Ery?

Wszelkie rozdziały w podręcznikach tego wydawcy są:

  • logicznie zestawione,
  • połączone w większe fragmenty,
  • spójne tematycznie,
  • zilustrowane wraz z odpowiednio dobranymi przykładami.

Autorzy podzielili bloki tematyczne dotyczące poszczególnych tematów na kompletne partie, co pozwala na dowolne systematyczne i logicznie powiązane wprowadzanie szczegółowych koncepcji składających się na daną dyscyplinę.

Jak wygląda sfera kompozycji w podręcznikach Nowej Ery?

Konsekwentnie stosowana terminologia stymuluje zrozumienie i zapamiętanie informacji. Wewnątrz pozycji, choć występuje treść, jej dobór i kompozycja wskazują, że autorzy znaleźli odpowiedni sposób jej uporządkowania. Zaletą tych podręczników jest to, że tematy dotyczące takich dziedzin, jak geografia, biologia, fizyka i chemia są bardzo proste i przedstawione z troską o jednolitość, logiczny porządek i partnerstwo pomiędzy poszczególnymi elementami treści. Zagadnienia pojawiają się wielokrotnie w różnych obszarach podręcznika, co stwarza wrażenie kompletności. Zazwyczaj terminy są używane zamiennie, co może wprowadzać pewność co do znaczenia i zakresu tych pojęć. Te podręczniki należą do dobrego zrozumienia myślenia o integracji treści z głównym tematem. Tym samym podręczniki Nowa Era tworzą spójną, wszechstronną metodę wiedzy, wprowadzają porządek pojęciowy, ułatwiając uczniowi zrozumienie poszczególnych zależności, relacji i zjawisk zachodzących w środowisku.

Dobór treści

Badanie treści w podręcznikach Nowej Ery wskazuje, że koncepcje autorów dotyczące wdrażania treści stały się zróżnicowane. W niektórych odniesieniach pojęcia mają proste znaczenie, są formowane w sposób nieprzypadkowy, cykliczny i pełny. W drugiej grupie podręczników koncepcja nie jest po prostu skonstruowana zgodnie z zamierzeniami, ale wiele treści tworzących krajobraz jest realizowanych w innym podejściu. W kilku pozycjach o treści zadbano szczegółowo. Ogromna różnorodność podręczników Nowej Ery pod względem ich struktury, doboru i prezentacji pod względem treści i ogólnego wizerunku może być wyrazem sensownej realizacji podręcznikowego pluralizmu.

zdjęcie utworzone przez gpointstudio - pl.freepik.com